Vad är peer-to-peer-lån?

Du kanske har hört termen Peer-to-peer eller förkortat P2P? Men vad är det för något? Det är ett relativt nytt begrepp där man tar bort banken eller kreditinstitutet som långivare och ersätter med privatpersoner. Peer-to-peer-företagen kopplar samman privatpersoner som vill låna pengar men privatpersoner som kan tänka sig låna ut pengar till en ränta. Detta innebär i många fall att låntagaren (den som behöver pengar) kan få en lägre ränta än hos banken samtidigt som långivaren (den som lånar ut pengar) kan få en högre ränta än den får på sin bank. Förmedlaren som knyter samman dessa kontakter tjänar pengar på att ta en förmedlingsavgift, ofta en procentsats på förmedlat lånebelopp. Det är sedan förmedlaren som står för utskick av avi:er och ser till att pengarna betalas tillbaka. För låntagaren är det ingen större skillnad på ett P2P-lån jämfört med ett vanligt lån. Det görs ofta en kreditupplysning och du behöver bli godkänd precis som hos vilken annan långivare. Den ränta du får bestäms ofta efter risken på lånet, har du god kreditvärdighet får du ofta en mycket lägre ränta än om förmedlaren skulle bedöma din betalningsförmåga som svag.

Hur fungerar Peer-to-peer-lån?

Ett vanligt förfarande är att långivaren ansöker om ett lån på en viss summa. En kreditprövning görs och långivaren blir erbjuden en ränta efter dess kreditvärdighet. Därefter får en eller flera långivare välja att de vill låna ut pengar till just den personen; när tillräckligt många gjort detta så hela lånesumman är täckt så betalas lånet ut till låntagaren. Detta är en process som ofta går väldigt snabbt, ibland inom ett dygn. Därefter betalas lånet tillbaka inklusive ränta månadsvis som ett vanligt lån och långivaren får återbetalning av sitt lån månadsvis eller enligt de villkor som bestämdes vid utlånet.

Peer-to-peer-marknaden växer snabbt

Det är en relativt ny företeelse och den växer snabbt, det finns flera aktörer som vill ta en del av lånemarknaden. Samtidigt gäller det för nya aktörer att skapa sig ett gott rykte så både låntagare och långivare känner sig bekväma att använda tjänsten då båda behövs för att det ska lyckas.

Flera Peer-to-peer-aktörer på marknaden

I Sverige har flera aktörer startat upp de senaste åren, den som kanske satsat hårdast på marknadsföring är Lendify. I USA är de två största P2P-företagen just nu Lending Club och Prosper.